8.08.2012
 Ziedzmowa galeria Świętych Pańskich wykorzystywanych w guślarstwie wzbogaci się w dniu dzisiejszym o męczennicę Paraskiewę.

 Cały problem polega na tym, że w ikonografii prawosławnej męczennic o tym imieniu można odnaleźć co najmniej kilka. Samo imię pochodzi od greckiego słowa "piątek".


Jedną z Paraskiew była ta żyjąca na Sycylii w II wieku. Była ona jedną z ofiar polityki cesarza rzymskiego Antoninusa Piusa. Za jego rządów każdego zadenuncjowanego chrześcijanina czekała kara śmierci. Przy pomocy tortur starano się nakłonić więźniów do zmiany wiary. Paraskiewa odmówiła wyrzeczenia się wiary. Została więc skazana na śmierć - wrzucono ją do kotła z gorącym olejem i smołą.

 O wiele bardziej znana jest męczennica Paraskiewa z Ikonium. Jej rodzice - bogaci i bogobojni chrześcijanie nazwali ją tym imieniem ze względu na to, że bardzo gorliwie czcili piątek jako dzień męki Pańskiej. Po ich śmierci Paraskiewa wykorzystywała pozostawiony jej majątek do pomocy biednym. Przy okazji pomocy głosiła też słowo Boże ostro występując przeciwko kultowi pogańskich bogów.

 Paraskiewa została pojmana przez jednego z dowódców cesarza Dioklecjana. Nie chciała porzucić wiary chrześcijańskiej na rzecz pogańskich "bożków". Została więc poddana wymyślnym torturom (m.in. przypalano ją świecami), które wytrwała dzielnie dzięki boskiej pomocy (wieczorem w jej celi miał się pojawić anioł i cudownie ją uleczyć). Ostatecznie zdecydowano, że świętej trzeba uciąć głowę (anioł niestety nie pomógł, widać dekapitacji nie dało się cofnąć).

 Ciekawa jest pozycja Paraskiewy (zwanej też Pietką) w guślarstwie ludowym. Wielu badaczy uważa, że przejęła ona wiele atrybutów słowiańskiej bogini Mokoszy.
Do Pietki można modlić się o wiele różnych rzeczy: ma ona ponoć moc sprowadzania deszczu, zapewnia też szczęśliwe prace polowe (zwłaszcza w okresie siewu i zbiorów). O wiele częściej jednak modlą się do niej kobiety, które nie mogą mieć dzieci albo znaleźć odpowiedniego kandydata na męża. Przychylność Paraskiewy miała też gwarantować zdrowie dla dzieci i brak kłótni w rodzinie.

 W wierze ludowej Paraskiewę łączono też z wodą. Modlitwy do męczennicy miały zapewnić czystość i obfitość wody w studni, a zdaniem niektórych także szybkie odejście wód płodowych i łatwy poród.

Paraskiewa miała się też opiekować rękodziełem. Najczęściej była wiązana z przędzeniem, które uważano za czynność magiczną. Z opowiadań wiem, że można modlić się do Pietki aby uprzędła proszącemu o wiele lepszy los w takiej czy innej sprawie. Jej imię pojawia się też niekiedy w guśle o trzech córkach.


 Do dzisiaj niektóre babki zalecają modlenie się do Paraskiewy w piątki poprzedzające święta należące do Dodekaortonu (Dwunadiesiatyje Prazdniki czyli dwanaście wielkich świąt obchodzonych w Cerkwi). Miało to dawać błogosławieństwo świętej na cały rok. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Szukaj na tym blogu

Łączna liczba wyświetleń

Archiwum

Obserwatorzy

Kontakt

mail: verm@onet.pl